STARTSIDAN PHADDER! PHÖS! SEXSLAV! STABEN MEDIA SCHEMA FÖR FÖRETAG

Att vara fadder!

Förebild och ledsagare
Förutom phös ska det finnas faddrar som hjälper de nya studenterna under den första tiden vid universitetet. Faddrarna hjälper till med praktiska saker som att hitta bostad, visa runt på universitet och fungera som ett stöd för de nya studenterna om det dyker upp problem såsom hemlängtan, problem med studierna eller liknande.

Till skillnad från Staben skall inte faddern spela någon annan roll än sig själv. Eftersom faddern är nollans främsta kontakt med studentlivet under nollningen blir denne därmed också den största förebilden. Faddrarna ska därför uppträda så som de vill att de nya studenterna ska uppträda, där en viktig del är att faddrarna hanterar alkohol med förnuft. Faddrarna ska tänka på att de är representanter för universitetet och att de förväntas uppträda därefter, speciellt vid aktiviteter utanför universitetet.

Faddrarna ska uppmuntra de nyantagna inför studierna och ge dem en chans att påbörja studierna utan förutfattade tankar, exempelvis om att vissa tentor är "omöjliga". Faddrarna ska också ge tips om hur studierna kan bedrivas på ett effektivt sätt, exempelvis genom att förklara vikten av samarbete och de fördelar som grupparbete kan ge.

Faddrarna ska också uppmärksamma personer som riskerar att hamna utanför eller som missköter sig. Faddern ska naturligtvis försöka hjälpa de nyantagna in på rätt spår igen och samtidigt uppmärksamma staben på att det finns ett problem. Såväl faddrar som phös bör hålla i åtanke att Studenthälsan och studievägledningen finns som extra resurser.Försöker logga in dig automatiskt...